Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Sahara Dynamite H 2004 SE 04-1139 Express Ride Sahara Shadow 96.9 3.1 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Sahara Dynamite 103 111 102 109 * 102 69 38 55.07 0.96 3 8.66

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 98 107 101 105
Individ 95 113 110 112
Ind+Härst 100 122 110 119
Avk.avvik 3 -10 -7 -8

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Sahara Dynamite 1 30 27 90 6737530 224,584.33 11.8

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Sahara Dynamite 2007 14 10 2 1 2943500 16.0 12.2
Sahara Dynamite 2008 11 10 0 0 3379030 14.1 13.5
Sahara Dynamite 2009 5 2 2 0 415000 0.0 9.8
Sahara Dynamite 2010 1 0 0 0 4700 0.0 17.4
Sahara Dynamite 2011 7 1 1 1 360800 0.0 11.9

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Sahara Dynamite 2007 112 114 114 114 120 116
Sahara Dynamite 2008 106 116 114 115 114 115
Sahara Dynamite 2009 95 114 108 110 128 115
Sahara Dynamite 2010 81 84 95 101 85 91
Sahara Dynamite 2011 100 107 108 110 110 109

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik endast sammanställing