Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Staro Azazell H 2004 SE 04-1108 Running Sea Barbarella Baiee 90.2 9.8 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Staro Azazell 101 105 105 105 * 0 0 0 0 0.76 7 8.31

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 100 94 100 96
Individ 93 103 102 102
Ind+Härst 101 106 106 106
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Staro Azazell 1 22 12 54.55 2373279 107,876.32 14.4

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Staro Azazell 2006 5 2 0 0 61000 21.0 18.9
Staro Azazell 2007 17 4 4 2 2312279 17.5 12.4

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Staro Azazell 2006 109 99 105 103 95 101
Staro Azazell 2007 115 105 113 112 119 112

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd