Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Elegance Saulnier H 2003 SE 03-3130 Extreme Aunou Borga Elegant 78.5 21.5 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Elegance Saulnier 99 111 104 109 * 8 6 3 50 0.81 6 5.55

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 99 103 101 102
Individ 94 100 103 100
Ind+Härst 100 110 105 109
Avk.avvik 0 1 0 1

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Elegance Saulnier 1 26 16 61.54 1141348 43,898 14.8

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Elegance Saulnier 2006 6 2 2 1 153000 15.9 16.6
Elegance Saulnier 2007 9 6 2 1 748000 15.3 13.0
Elegance Saulnier 2008 11 0 2 0 240348 14.8 14.5
Elegance Saulnier 2009 16 2 1 1 850406 13.5 14.4
Elegance Saulnier 2010 5 0 0 1 79622 16.2 12.8
Elegance Saulnier 2011 7 0 0 0 0 16.4 0.0

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Elegance Saulnier 2006 100 112 105 106 109 108
Elegance Saulnier 2007 104 117 110 110 109 111
Elegance Saulnier 2008 105 93 106 106 106 103
Elegance Saulnier 2009 109 98 110 109 114 108
Elegance Saulnier 2010 96 98 105 107 106 104
Elegance Saulnier 2011 101 89 95 93 98 94

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing