Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Bundle of Muscle H 2001 SE 01-5780 Muscles Yankee Diamond Flower SL 97.1 2.9 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Bundle of Muscle 93 95 89 94 * 16 16 3 18.75 0.87 5 10.18

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 100 103 99 102
Individ 85 89 98 91
Ind+Härst 96 102 100 101
Avk.avvik -2 -7 -10 -6

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Bundle of Muscle 1 4 3 75 16750 4,187.5 18.6

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Bundle of Muscle 2004 2 0 0 1 4250 21.0 0.0
Bundle of Muscle 2005 2 0 1 1 12500 18.6 20.3

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Bundle of Muscle 2004 88 103 95 98 88 96
Bundle of Muscle 2005 88 118 98 102 93 103

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing