Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Turbo Sund H 2001 SE 01-5233 Viking Kronos Tequila Broline 83.6 16.4 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Turbo Sund 101 108 101 106 * 259 238 145 60.92 0.99 2 9.04

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 101 103 100 102
Individ 96 106 106 106
Ind+Härst 103 114 107 112
Avk.avvik -1 -5 -5 -4

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Turbo Sund 1 41 30 73.17 3446253 84,054.95 12.9

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Turbo Sund 2004 16 11 2 2 2288675 17.5 11.9
Turbo Sund 2005 15 5 2 2 872078 0.0 10.9
Turbo Sund 2006 10 3 2 1 285500 0.0 11.0
Turbo Sund 2007 8 3 0 1 137000 13.0 12.2

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Turbo Sund 2004 114 115 115 114 124 117
Turbo Sund 2005 110 106 111 110 125 113
Turbo Sund 2006 104 108 108 108 121 111
Turbo Sund 2007 101 106 106 106 118 109

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd