Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Bi Jastack H 2001 SE 01-5181 Biesolo Samantha Class 68.6 31.4 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Bi Jastack 93 94 99 95 * 3 3 2 66.67 0.77 6 1.73

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 96 88 94 90
Individ 89 94 99 95
Ind+Härst 95 96 99 97
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Bi Jastack 1 11 6 54.55 200500 18,227.27 16.5

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Bi Jastack 2004 11 5 0 1 200500 16.5 15.6

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Bi Jastack 2004 108 104 107 106 107 106

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing