Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Makhtoub Jet H 2000 SE 00-5900 Coktail Jet Valley Cheer 79.7 20.3 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Makhtoub Jet 102 102 95 101 * 32 31 15 48.39 0.91 4 4.94

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 98 101 97 100
Individ 95 103 103 103
Ind+Härst 99 111 103 109
Avk.avvik 2 -8 -7 -6

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Makhtoub Jet 1 31 20 64.52 2657208 85,716.39 13.7

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Makhtoub Jet 2003 8 5 1 0 610000 17.0 13.5
Makhtoub Jet 2004 15 6 4 1 1877708 0.0 12.0
Makhtoub Jet 2005 8 1 1 1 169500 0.0 11.7
Makhtoub Jet 2006 7 0 2 1 99000 0.0 12.7
Makhtoub Jet 2008 13 5 1 1 611455 0.0 11.6
Makhtoub Jet 2009 5 1 0 0 51965 0.0 13.5

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Makhtoub Jet 2003 104 110 110 111 114 111
Makhtoub Jet 2004 110 111 113 113 120 114
Makhtoub Jet 2005 102 102 107 107 117 108
Makhtoub Jet 2006 98 103 105 106 109 106
Makhtoub Jet 2008 107 111 111 110 114 111
Makhtoub Jet 2009 97 100 105 106 104 104

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing