Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Majesty of Rock H 2000 SE 00-4651 His Majesty She's Back 72.3 27.7 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Majesty of Rock 87 91 94 91 * 40 31 13 41.94 0.89 5 1.49

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 87 80 82 81
Individ 97 100 104 101
Ind+Härst 91 95 95 95
Avk.avvik -4 -4 -1 -2

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Majesty of Rock 1 46 29 63.04 1226622 26,665.7 13.3

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Majesty of Rock 2002 5 1 1 2 61000 17.2 17.7
Majesty of Rock 2003 13 0 5 3 261000 17.3 13.2
Majesty of Rock 2004 14 4 3 2 412311 14.7 13.8
Majesty of Rock 2005 14 1 3 4 492311 15.0 11.3
Majesty of Rock 2006 4 0 1 2 119915 18.4 12.8
Majesty of Rock 2007 1 0 0 1 17500 0.0 13.7
Majesty of Rock 2008 11 2 3 0 347000 0.0 12.1
Majesty of Rock 2009 3 0 1 1 47000 0.0 11.7
Majesty of Rock 2010 11 0 0 0 25800 0.0 13.3
Majesty of Rock 2011 12 1 0 4 111000 16.5 11.5
Majesty of Rock 2012 2 0 0 0 5200 16.8 14.8

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Majesty of Rock 2002 110 109 105 104 115 108
Majesty of Rock 2003 111 107 108 106 116 109
Majesty of Rock 2004 109 108 109 108 115 110
Majesty of Rock 2005 109 108 110 109 120 112
Majesty of Rock 2006 92 114 105 108 109 109
Majesty of Rock 2007 81 124 101 107 104 109
Majesty of Rock 2008 105 108 109 109 110 109
Majesty of Rock 2009 91 117 105 108 114 111
Majesty of Rock 2010 109 90 104 102 106 101
Majesty of Rock 2011 111 109 110 109 120 112
Majesty of Rock 2012 93 94 105 107 102 102

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing