Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Gentleman H 2000 SE 00-1439 Gentle Star Arlines Dream 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Gentleman 101 107 100 105 * 31 22 12 54.55 0.91 4 8.75

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 99 101 96 100
Individ 95 102 102 102
Ind+Härst 100 110 101 108
Avk.avvik 0 -2 0 -1

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Gentleman 1 31 17 54.84 2601192 83,909.42 13.8

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Gentleman 2002 1 0 0 0 0 22.2 0.0
Gentleman 2003 15 9 0 0 720000 16.2 14.0
Gentleman 2004 14 6 0 1 1806192 0.0 11.8
Gentleman 2005 1 1 0 0 75000 0.0 14.7
Gentleman 2006 5 2 1 0 203000 13.0 12.7
Gentleman 2007 11 3 0 0 1932654 0.0 11.5
Gentleman 2010 4 0 0 3 72775 0.0 10.9

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Gentleman 2002 87 86 93 95 90 91
Gentleman 2003 113 106 111 109 111 109
Gentleman 2004 109 104 113 113 121 113
Gentleman 2005 80 121 104 112 100 109
Gentleman 2006 94 109 107 109 122 112
Gentleman 2007 106 100 114 116 117 112
Gentleman 2010 96 119 107 108 120 114

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing